Privacybeleid

1. Privacy

VALCREDO BVBA hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. VALCREDO BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Arne Notebaert op info@valcredo.com.

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

VALCREDO BVBA beschermt uw persoonsgegevens in naleving van de Europese regelgeving, in het bijzonder van Verordening 2016/679. Alle persoonlijke gegevens die u aan VALCREDO BVBA verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa.

 

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt VALCREDO BVBA de volgende persoonsgegevens:

• Uw naam;

• Uw e-mailadres;

• Uw telefoonnummer;

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven of u meer informatie wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

 

4. Verwerkingsdoeleinden

VALCREDO BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van relaties voor klanten- en orderbeheer (o.a. om uw vragen en gegeven opdrachten te beantwoorden en uit te voeren, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering, het verzenden van relevante informatie te sturen over producten en diensten en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

5. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

6. Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de

persoonsgegevens van de relatie worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VALCREDO BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van VALCREDO BVBA. VALCREDO BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

7. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor relatiebeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

8. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De relatie heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de relatie bovendien het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VALCREDO BVBA op het contactadres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens en desgewenst aanpassingen vragen.

 

9. Direct marketing

Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie VALCREDO BVBA haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert VALCREDO BVBA dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens. De relatie heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

10. Heatmaps

Omdat VALCREDO BVBA een optimale gebruikservaring nastreeft op deze website, worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Via heatmaps worden muisbewegingen gegenereerd die de marketingafdeling gebruikt voor het optimaliseren van de online ervaring op de website van valcredo. Tijdens dit proces kunnen geen persoonsgegevens geïdentificeerd worden.

 

11. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Als u website van Valcredo bezoekt, daar pagina ́s leest of informatie downloadt, legt VALCREDO BVBA automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van uw computer. Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers website van Valcredo benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie wordt de website voor alle bezoekers verbeterd, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan website van Valcredo:

 

• De datum en tijd van uw bezoek;

• Hoeveel en welke pagina‘s u tijdens een sessie bezoekt;

• De duur van uw bezoek;

• Uw internet-domeinnaam (uw internet service provider of het bedrijf waar u werkt)

• Uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft);

• Uw internet-browser (bijv. Internet Explorer of Google Chrome)

• Uw besturingssysteem (bijv. Mac OS of Windows).

• Uw laatst bezochte website voordat u, via een link, terechtkwam op website van Valcredo.

 

12. Gebruik van cookies en cookiebeleid

Cookies stellen VALCREDO BVBA in staat om het apparaat te identificeren waarmee u website van Valcredo bezoekt. De cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van deze website of leveren bepaalde basisfuncties.

 

13. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet nadat u een website bezoekt. Via cookies is het mogelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

 

14. Beheer van cookies:

U kan de installatie van cookies vermijden door die te weigeren via uw browserinstellingen. Daarnaast kan u al geïnstalleerde cookies altijd nog verwijderen van uw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het weigeren en deleten van cookies vindt u op http://cookierecht.be.

De website van Valcredo maakt gebruik van de volgende cookies:

• Geo-targeting cookies: Deze cookies gebruiken de informatie die uw browser verstuurt om te achterhalen in welk geografisch gebied u zich bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan uw locatie (bijvoorbeeld door de weergave in de juiste taal). Deze cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.

• Registratiecookies: Deze cookies worden gebruikt bij de registratie op een website. Zij

informeren de website of u al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site u toegang heeft. Vinkt u de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat u de browser sluit.

• Social media related cookies: Deze cookies registreren het delen van artikels en pagina’s via sociale media sharing buttons. De registratie wordt gedaan door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.

• Site performance cookies: Deze cookies zorgen voor een betere website-ervaring door uw voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek.

• Site improvement cookies: Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B- testmethode. Bij deze methode krijgt u, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Nadat de test is afgerond kunnen verbeteringen doorgevoerd worden.

• Analytics cookies: Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij de bezoeken daarna wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s gebruikers bekijken en hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken. Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

• Third party advertising cookies: Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door derde partijen. Die derde partijen gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Google, hebben hun eigen privacy policy en gebruiken anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

 

15. Bescherming van e-mailadressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

 

16. Gegevensbescherming voor pixellabels

VALCREDO BVBA maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

• Het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload;

• De URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt;

• Hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven;

• Het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald;

• Het identificatienummer van cookies die eerder op de computer zijn geplaatst;

 

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

 

17. Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die VALCREDO BVBA over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie laten corrigeren of verwijderen. U kan VALCREDO BVBA ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/ contactformulier. Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met: Arne Notebaert, Koperstraat 1A, 9830 Sint-Martens-Latem of via info@valcredo.com.

 

18. Klacht

De relatie beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

19. Aanpassingen

VALCREDO BVBA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.

Contacteer ons

Vragen? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer weten Verder gaan